TeAutobwAppTrigger

class ydk.models.cisco_ios_xr.Cisco_IOS_XR_mpls_te_oper.TeAutobwAppTrigger

TeAutobwAppTrigger (Enum Class)

Auto-bandwidth application trigger

application_none = 0

No BW Application

application_periodic = 1

BW Application Periodic

application_manual = 2

BW Application Manual

application_overflow = 3

BW Application Overflow

application_underflow = 4

BW Application Underflow