MacsecServicePort

class ydk.models.cisco_ios_xr.Cisco_IOS_XR_crypto_macsec_mka_oper.MacsecServicePort

MacsecServicePort (Enum Class)

Macsec service port

macsec_service_port_none = 0

Macsec Service not enabled

macsec_service_port_encryption = 1

Macsec Service Encryption Port

macsec_service_port_decryption = 2

Macsec Service Decryption Port