EtherLinkOamThresholdUnitsFramesEnum

EtherLinkOamThresholdUnitsFramesEnum (Enum Class)

Ether link oam threshold units frames enum

frames = 3

Define threshold in frames

ppm = 4

Define threshold in parts per million