BgpPrecedenceDscp

class ydk.models.cisco_ios_xr.Cisco_IOS_XR_ipv4_bgp_datatypes.BgpPrecedenceDscp

BgpPrecedenceDscp (Enum Class)

Bgp precedence dscp

af11 = 10

AF11 dscp (001010)

af12 = 12

AF12 dscp (001100)

af13 = 14

AF13 dscp (001110)

af21 = 18

AF21 dscp (010010)

af22 = 20

AF22 dscp (010100)

af23 = 22

AF23 dscp (010110)

af31 = 26

AF31 dscp (011010)

af32 = 28

AF32 dscp (011100)

af33 = 30

AF33 dscp (011110)

af41 = 34

AF41 dscp (100010)

af42 = 36

AF42 dscp (100100)

af43 = 38

AF43 dscp (100110)

cs1 = 8

CS1 dscp (001000)

cs2 = 16

CS2 dscp (010000)

cs3 = 24

CS3 dscp (011000)

cs4 = 32

CS4 dscp (100000)

cs5 = 40

CS5 dscp (101000)

cs6 = 48

CS6 dscp (110000)

cs7 = 56

CS7 dscp (111000)

ef = 46

EF dscp (101110)

critical = 5

critical precedence (5)

flash = 3

flash precedence (3)

flash_override = 4

flash override precedence (4)

immediate = 2

immediate precedence (2)

internet = 6

internetwork control precedence (6)

network = 7

network control precedence (7)

priority = 1

priority precedence (1)

default_or_routine = 0

default dscp or routine precedence (0)